Maak een afspraak

Menu

Maak een afspraak

Actievoorwaarden win-acties DB Keukens

Actie wordt georganiseerd door DB Keukens

Deelname actie

 • Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.
 • Deelname vindt plaats wanneer je op DB Keukens social media hebt gereageerd of, als van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld.
 • Een deelname per persoon.
 • Deelname aan acties is alleen mogelijk vanaf 18 jaar of ouder.
 • Medewerkers van DB Keukens mogen niet meedoen aan de acties.
 • De looptijd van acties en het moment van bekendmaking van de winnaar(s) wordt altijd vermeld in de social media post of op het in te vullen formulier.
 • DB Keukens mag de actievoorwaarden tussentijds wijzigen of de acties zonder opgaaf van reden stop te zetten.

 

Persoonsgegevens

 • Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg doorgegeven aan externen, of er is toestemming gegeven een nieuwsbrief te ontvangen van een externe partij.
 • Persoonsgegevens van deelnemers kunnen intern worden gebruikt voor het aanmelden van de DB Keukens nieuwsbrief, als hier in de actie toestemming voor is gegeven.
 • Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.

Winnaar

 • De winnaar van een actie wordt gekozen door middel van een loting op onpartijdige wijze.
 • De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht via het social media kanaal waarop de actie heeft plaatsgevonden. Indien er een e-mailadres is achtergelaten, wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld.
 • Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen.
 • DB Keukens kan personen uitsluiten van deelname bij vermoeden van valse deelname of fraude.
 • Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld.
 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor berichten vanuit fake-accounts.
 • We benaderen je niet eerder dan de dag waarop we hebben aangegeven de winnaar bekend te maken.
 • Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.